Laster Arrangementer

«Det Polyfoniske riket» er et musikkfellesskap og musikkstudio for ungdom i alle aldre startet av Dennis Kimani, som selv er musiker og har mange års erfaring som en halvdel av Afrobeat-duoen African
Sunz. «Det polyfoniske riket» gir ungdommer som er interessert i urban musikk en arena hvor de kan utfolde seg og produsere musikk. Opplev ungdom fra dette kreative miljøet som dyrker sin musikk og har stort nedslagsfelt på Barnas Blues 2023.