Jailhouse Stage

Jailhouse Stage

DAG : TORSDAG 2. AUGUST 2018 SPILLESTED : Jailhouse Stage TID : 12.00

Jailhouse Stage er et samarbeid mellom Notodden Blues Festival og Blues Factory. Jailhouse Stage ble gjennomført for første gang i 2012 på en av festivalens hovedscener med husband fra Telemark-, Bastøy- og Ravneberget Fengsel og ble en ubetinget suksess.

Jailhouse Stage er en del av Blues Factorys strategi for å skape spillearenaer utenfor fengselsmurene, og er ment å være en arena hvor fanger som har deltatt i musikkopplæring og husbandvirksomhet i norske fengsler kan synliggjøre sine musikalske ferdigheter, og samtidig få muligheten til å spille med profesjonelle norske og utenlandske bluesartister.

Jailhouse Stage er i prinsippet åpen for husband fra alle norske fengsler, men vil i praksis være forbeholdt husband som har tilegnet seg musikalske ferdigheter som tilsier at de kan gjennomføre en opptreden med et visst musikalsk nivå.

Deltakelse på Jailhouse Stage er med andre ord ment å «henge høyt», i den forstand at det vil kreve en betydelig egeninnsats fra potensielle band for å få opptre på festivalen. For Notodden Blues Festival er Jailhouse Stage et uttrykk for festivalens ønske om å være en viktig samfunnsaktør og en videreføring av festivalens tradisjonelle sosiale engasjement. Jailhouse Stage har også mottatt anerkjennelse som et betydelig behandlingstilbud for innsatte.


Årets program for Jailhuse Stage:  

12:00-12:15        BREAKOUT

12:30-13:00        SIMPLEX BRUTUS (Hof Fengsel)

13:15-13:45        PRISON MANIACS (Telemark Fengsel)

14:00-14:30        RESILIENS m/Trond Ytterbø

14:45-15:15        MOONSHINE SNEAKERS

15:30-16:00        SKYLDIG SOM FAEN (Bastøy Fengsel)

16:15-17:00        ROCK’N ROLL EXPRESS TRAIN