Festivalstand og -boder

Festivalstand og -boder

Velkommen til søknadsskjema for utstillings- og salgsboder under Notodden Blues Festival 2020. 

Det er stor etterspørsel etter bodplass under Notodden Blues Festival. For å kunne gi festivalens gjester det beste tilbudet, både av mat- og salgsboder, trenger vi at du gir oss så mye informasjon som mulig i din søknad. Presenter så godt som mulig din bedrift i søknadsskjemaet med tekst og bilder, og legg gjerne med meny eller oversikt over varer med tenkt pris. 

I 2020 vil festivalen fokusere på miljø, og vi oppfordrer til minst mulig bruk av engangsplast, både når det gjelder bestikk, tallerkner, etc, men også i produktmenyen hos salgsbodene. Vi vil vektlegge dette når det kommer til utvalg av boder i år, så beskriv gjerne i deres søknad hva dere bruker av plast- og engangsmaterieler. 

Bodplassen gjelder fra torsdag-søndag. Opprigg begynner torsdag morgen kl. 09.00, og nedrigg søndag fra kl. 14.00 ettersom vi har en konsert på søndag formiddag også. 

Priser på boder i Storgata (festivalgata)
Kunst/håndverk: 3000,- eks moms per 3x3 m
Matsalg og andre salgsvarer: 6500,- eks moms per 3x3 m

Strøm:
Kunst/håndverk: 300,- eks moms
Matsalg og andre salgsvarer: 750,- eks moms 

Andre gater:
Kunst/håndverk: 2500,- eks moms per 3x3 m
Matsalg og andre salgsvarer: 5000,- eks moms per 3x3 m

Dere må stille med eget telt/vogn. Oppgi i infoteksten om dere kommer med telt eller vogn. 

Faktura sendes når søknaden godkjennes til registrert mottaker. 

Svar på søknader gis fortløpende. 

Søknadsfrist 1. juni 2020, 12.00. 


Påmeldingsskjemaet finner dere her: Bodskjema