Kjøp billetter nå

Bluessymposium: Fra industrikultur til kulturindustri

Torsdag 3.august avholdes årets bluessymposium, og symposiets problemstilling er svært tidsaktuell: Hvordan kan kulturarv og kulturarrangementer bidra til utvikling av regionen i forhold til reiseliv, nærings- og stedsutvikling?

I forbindelse med Notodden Bluesfestivals 30 års jubileum  er det gjennomført en ny ringvirkningsanalyse som kartleggefestivalens betydning som drivkraft for steds- og næringsutvikling for regionen. Har 30 åringen opprettholdt sin styrke og posisjon i forhold til Notoddens identitet og omdømme? Resultatene fra undersøkelsene blir presentert av Øyvind Eismann i Respons Analyse.

Regionens verdensarvstatus åpner nye muligheter for utvikling av regionen. Dette dokumenteres av flere undersøkelser, selv om kjennskapen til regionens verdensarvstatus fremdeles er svært lav. Med vår forankring i musikk- og kulturarv synes vi det er naturlig å engasjere oss i arbeidet med verdensarven og sette fokus på hvordan vi sammen kan få fart på utviklingen. Vi har derfor invitert adm. direktør Kristian Jørgensen fra Norges viktigste internasjonale turistdestinasjon, Fjord Norge, som for øvrig har flere verdensarvsteder på menyen. Jørgensen vil fortelle om Fjord Norges oppsiktsvekkende resultater basert på langsiktig planlegging, målrettet produktutvikling og intensiv markedsføring. Ikke minst vil Jørgensen med basis i egne erfaringer og reiselivstrender, presentere noen tanker om hvordan Rjukan- Notodden Industriarv kan ta en sterk posisjon i et økende reiselivsmarked. 

Visit Telemark er klar til å ta utfordringene og reiselivsdirektør Caroline Laurhammer vil fortelle oss litt om hvilke planer som foreligger for å utvikle verdensarven til en viktig del av regionens reiselivsatsning. Utvikling av kulturbaserte opplevelser og reiselivsprodukter er avhengig av gode rammebetingelser og tett samarbeid
med det offentlige. Under dette punktet vil en representant fra regjeringen presentere viktige virkemidler for utvikling av kultur- og opplevelsesbaserte næringer generelt og de norske verdensarvstedene spesielt. I tillegg kommer naturlig nok en representant fra Arbeiderpartiet som vil gi oss en pekepinn på hva en eventuell ny regjering vil bety for kultur- og opplevelsesbaserte næringer. Med et langvarig engasjement for regionen og Notodden Bluesfestival bli det spennende å høre hvordan Arbeiderpartiet og LO ser for seg en videreutvikling av bluesfestivalen og Rjukan – Notodden Industriarv.

Vi avslutter innleggene med en kort paneldebatt med tema knyttet til hvordan vi kan bidra til å utnytte de mulighetene som ligger i regionens kulturarv og verdensarvstatus. Program- og debattleder vil være Elisabeth Skarsbø Moen, mangeårig journalist i NRK og VG, nå rådgiver i kommunikasjonsselskapet
Zynk.

Last ned invitasjonen her!