Kjøp billetter nå

MARI BEATE SANNES VÅR NYE FESTIVALKOORDINATOR

Notodden Blues Festival kan i dag lansere Mari Beate Sannes som ny festivalkoordinator etter Anlaug Landsverk som har innehatt stillingen de siste seks årene.

Mari Beate Sannes er 29 år og kommer opprinnelig fra Hurum, men bor og arbeider for tiden i Bø i Telemark. Sannes har BA i kultur fra HSN med vekt på markedsføring, prosjektledelse, kulturplanlegging, IKT og kulturanalyse og en BA i estetikk fra UiO. Vi har vært superheldige og har fått tak i en fantastisk ressurs i Mari Beate Sannes. Mari kommer fra jobb som restaurantansvarlig i Bø, og hun har arrangementserfaring som styreleder for Kroa i Bø, Telemarkfestivalen, Viko i Bø og Notodden Blues Festival. Hun har de to siste årene vært hovedansvarlig for servering i NBF og medlem av NBFs medlemsstyre. Med sin utdannelse og praktiske erfaring vil Sannes bli en viktig brikke i å videreutvikle og styrke Notodden Blues Festivals posisjon som «Europas Beste Bluesopplevelse» og en av Norges fremste festivaler. Vi ønsker Mari hjertelig velkommen til oss.Mari jobber i dag som restaurantansvarlig i Bø og har arrangementserfaring som styreleder for Kroa i Bø og verv i Telemarkfestivalen, Viko i Bø og Notodden Blues Festival. Hun har de to siste årene vært hovedansvarlig for servering i NBF og medlem av NBFs medlemsstyre. i Beate Sannes. Mari jobber i dag som restaurantansvarlig i Bø og har arrangementserfaring som styreleder for Kroa i Bø og verv i Telemarkfestivalen, Viko i Bø og Notodden Blues Festival. Hun har de to siste årene vært hovedansvarlig for servering i NBF og medlem av NBFs medlemsstyre. Med sin utdannelse og praktiske erfaring vil Mari Beate Sannes bli en viktig brikke i å videreutvikle og styrke Notodden Blues Festivals posisjon som «Europas Beste Bluesopplevelse og en av Norges fremste festivaler. Dette blir et løft, og vi ønsker Mari hjertelig velkommen til oss!