LO

LO

Generalsponsor

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 900 000 medlemmer er organisert i 24 fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.