SOS Security

SOS Security

S.O.S Security AS og søsterselskapet S.O.S Event Security AS er en ledende leverandør av alle typer manuelle og fysiske tjenester innen sikkerhet.

VÅR VISJON
- vi gjør folk trygge.
Ved vår tilstedeværelse skal vi redusere ordensforstyrrelser og kriminalitet.Vi skal legge til rette, koordinere og arbeide for en trygg hverdag for alle som kommer i kontakt med oss. Vi skal ved bruk av våre ansatte, ved bruk av nyeste teknologi og ved hjelp av vår «hjernekraft» oppnå vår visjon som er å gjøre folk trygge.
 
VÅR AMBISJON
Vi skal være best på kunnskapsbasert sikkerhet. 

VÅRT MÅL
Vårt mål er å møte våre omgivelser med åpenhet, respekt og verdighet i forbindelse med deres kontakt med oss. Vi tror at god service skaper god sikkerhet, og vi skal behandle alle mennesker slik vi selv ønsker å bli behandlet. I vårt arbeid med å beskytte personer, virksomheter og samfunn må vi forstå et komplekst risikobilde og kjenne mekanismer for risikoredusering. 

S.O.S Event Security AS og S.O.S Security AS er i ferd med å nå sin målsetting om å bli en ledende leverandører av trygghet på alle typer arrangementer. Det har vi klart gjennom å tilby deg tjenester og produkter som er bedre enn de du tidligere har hatt. Vårt mål er å levere trygghet og sikkerhet til nettopp deg. Vi har formell og akademisk kunnskap, parret med lang erfaring fra gjennomføring av små og store prosjekter og tjenester.

Alle våre vektere har gjennomført vekterkurs og kurs for ordensvakter. Alle våre objektledere og teamledere har gjennomført ulike kursmoduler innen arrangementssikkerhet. Alle våre ansatte legger stor vekt på service overfor ditt publikum.