Notodden kommune

Notodden kommune

Notodden kommune er en viktig samarbeidspartner og bidragsyter til Notodden Blues Festival. Det gode samarbeidet med Notodden kommune gjør at det er mulig å arrangere «Europas beste bluesopplevelse» i en liten by i hjertet av Telemark. Notodden kommune er en god tilrettelegger, og stiller kommunal grunn og lokaler til rådighet for festivalen og dens mange behov og aktiviteter. Notodden kommune bruker Notodden Blues Festival aktivt i sin markedsføring og profilerer seg utad som Blueskommunen.   Notodden kommune er også representert i NBFs styre.